Logo moto-umowa.pl

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest zobowiązaniem do odpłatnego przeniesienia własności pojazdu ze zbywcy na nabywcę.

Pobierz wzór umowy sprzedaży:

lub dostosuj umowę do swoich potrzeb skorzystając z generatora umowy kupna sprzedaży, aby otrzymać gotową umowę PDF - także umowę sprzedaży ze współwłaścicielem.

Co powinna mieć umowa sprzedaży samochodu?

Jeśli podpisujesz umowę kupna sprzedaży samochodu lub innego pojazdu przygotowaną przez drugą stronę transakcji upewnij się, że wszystko jest w porządku, aby uniknąć ewentualnych problemów. Sprawdź czy proponowana umowa zawiera:

  • datę i miejsce zawarcia (od podanej w umowie sprzedaży daty uzależnione są terminy w których załatwić należy formalności w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej)
  • dane każdej ze stron (imię i nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości
  • dane pojazdu (marka, model, nr VIN, nr rejestracyjny, rok produkcji, przebieg)
  • cenę przedmiotu
  • podpisy stron ("Kupującego" i "Sprzedającego") lub ich przedstawicieli – tylko jeżeli mają upoważnienia notarialne.

Bardzo dokładnie sprawdź dane kontrahenta - jego dane wpisane w umowie sprzedaży powinny się zgadzać z danymi w dowodzie osobistym. Jeśli jesteś kupującym sprawdź też ilu właścicieli ma pojazd - każdy z nich musi być uwzględniony w umowie i swoim podpisem wyrazić zgodę na sprzedaż. Prawidłowa umowa kupna sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w formie pisemnej, w jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zabezpiecz swój egzemplarz umowy - będzie Ci potrzebny do załatwienia formalności w Urzędzie Skarbowym, wydziale komunikacji oraz w firmie ubezpieczeniowej.

Zakup pojazdu na fakturę

Faktura VAT-marża jest wystawiana przez firmy zajmujące się handlem pojazdami (autokomisy, handlarze). Zaletą tego rozwiazania jest fakt, że nabywca nie płaci 2% podatku od czynności cywilno-prawnych PCC.

Natomiast fakturę VAT wystawiają firmy, które samochód kupiły na fakturę VAT. Przedsiębiorca kupujący pojazd na podstawie takiego dokumenty może odliczyć część podatku VAT, a prywatny nabywca nie płaci 2% podatku PCC.

Pozostałe dokumenty

Pamiętaj: sprzedający razem z pojazdem (i dowodem rejestracyjnym) musi przekazać kupującemu aktualny dowód zawarcia ubezpieczenia OC samochodu, kartę pojazdu (w Polsce wydawana od 1 lipca 1999 roku) oraz (jeśli samochód posiada instalację gazową) koniecznie poświadczenie zbiornika LPG (tzw. homologacja).

Zdarza się, że aktualny właściciel pojazdu nie przerejestrował go na siebie i jeździ posługując się dowodem rejestracyjnym poprzedniego właściciela. Kupując pojazd od takiej osoby należy pamiętać, że oprócz zawarcia nowej umowy kupna sprzedaży, zbywca powinien przekazać nabywcy także poprzednią umowę, którą zawarł z poprzednim właścicielem.

Podobnie rzecz się ma w przypadku gdy umowa jest podpisywana przez przedstawiciela właściciela pojazdu - oryginał upoważnienia notarialnego należy przekazać kupującemu.

×

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej: (polityka cookies).