Dlaczego musimy czytać umowy przed podpisaniem?

Przeczytanie umowy przed jej podpisaniem to bardzo ważny element nawiązywania każdego stosunku prawnego. W naszym najwyższym interesie powinno leżeć przekonanie się, że w dokumencie nic nie zostało przeoczone ani dodane bez naszej wiedzy. W przeciwnym razie może się okazać, że podpisaliśmy skrajnie niekorzystną dla nas umowę, która zmusza nas do wywiązania się z niej bez względu na wszystko.

Wyłapanie wszystkich niekorzystnych punktów

Kiedy umawiamy się na coś ustnie, nigdy nie mamy pewności, że trafi to do oficjalnego dokumentu. Przeczytanie go w całości pozwala nam nie tylko upewnić się, że nasze żądania zostały w nim zawarte, ale także wyłapać wszystkie te punkty, które ewidentnie są skierowane przeciwko nam. Być może kara za niedotrzymanie terminu wydaje Ci się niewspółmiernie wyższa do przewinienia, na przykład ścięcie połowy wynagrodzenia, a może nie ma żadnych kar uwzględnionych dla tej drugiej strony. W takich wypadkach widać jak na dłoni, że twoja umowa jest niekorzystna, ale żeby to zaobserwować, musisz ją przeczytać.

Znalezienie błędów i celowych przeoczeń

Nie każda umowa jest podpisywana z czystymi intencjami. Czasami zdarzają się w niej błędy, które możemy wyłapać i poprawić przed podpisanie, ale czasami trafiają się one celowo. Zamiast wynagrodzenia netto, mamy wynagrodzenie brutto, które diametralnie zmienia naszą wypłatę albo brakuje jednego punktu, o który ostatnio mocno walczyliśmy. Takie przeoczenia nie zdarzają się przypadkowo i koniecznie musisz zwrócić na to uwagę przed podpisaniem umowy. Jeśli machniesz na to ręką, może się okazać, że druga strona nie zamierza respektować waszych ustaleń ustnych i nie pójdzie Ci na rękę.

Odkrycie błędnie wpisanych danych

Dane, które widnieją na umowie, są dla nas kluczowe. Nie chodzi tylko o dane osobowe, dla także każde inne dane liczbowe czy ustalenia, do których doszliśmy. Błędnie wpisane dane mogą wynikać z literówek, jeśli są wprowadzane błędnie, być może my podaliśmy coś niezgodnego z prawdą albo ktoś skorzystał z szablonu, nie zmieniając niczego. Jeśli podpiszesz taką umowę, to wszystkie błędy będą na twojej głowie, szczególnie jeśli będą dotyczyć zbyt małych kwot wynagrodzenia albo zbyt dużych kwot sprzedaży. To problemy, których może nie udać Ci się naprawić, dlatego warto pamiętać o czytaniu umów.

1 Comment

  • pkb
    Posted 26 września, 2022 9:50 am

    Umowy są istotną częścią każdej transakcji biznesowej. Zapewniają one jasność i pewność obu stronom i mogą pomóc w zapobieganiu powstawania sporów. Czytając i rozumiejąc umowę przed jej podpisaniem, obie strony mogą upewnić się, że są zadowolone z umowy i że nie ma żadnych niespodziewanych niespodzianek

Leave a comment